Ứng dụng

 • Gemini

  Mac Gemini
  Version: 2.9.11

  Loại file trùng lặp hiệu quả trên Mac
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • CleanMyMac X

  Mac CleanMyMac X
  Version: 4.0.4

  Trình dọn dẹp rác tốt nhất dành cho macOS
  4.17 star(s) 6 ratings
  Chi tiết
 • Adobe Zii

  Mac Adobe Zii
  Version: 4.0.2

  Công cụ active Adobe CC 2014 - 2019
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • Paragon NTFS

  Mac Paragon NTFS
  Version: 15.2.319

  Đọc ghi chỉnh sửa files trong chuẩn định dạng...
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • macOS 10.14 Mojave [Developer Beta 1]

  Mac macOS 10.14 Mojave [Developer Beta 1]
  Version: 18A293u

  Phiên bản macOS vừa được Apple giới thiệu tại...
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • SonicWeb Internet Radio Player

  Mac SonicWeb Internet Radio Player
  Version: 2.3

  Internet radio player and recorder.
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • Studies

  Mac Studies
  Version: 1.2.4

  Flashcards for serious students (was Mental Case)
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • Stockfolio

  Mac Stockfolio
  Version: 1.4.8

  Stocks and real-time stock portfolio
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • PhoneRescue

  Mac PhoneRescue
  Version: 3.6

  Phục hồi dữ liệu cho iOS
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • Troga

  Mac Troga
  Version: 1.7.8

  Dịch thuật với 93 ngôn ngữ khác nhau cho macOS
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • uDesktop NEXT - vast wallpaper collection

  Mac uDesktop NEXT - vast wallpaper collection
  Version: 3.2.1

  Tự đồng thay đổi ảnh nền macOS
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • Wallpaper Wizard 2

  Mac Wallpaper Wizard 2
  Version: 2.1.1

  Tự động thay đổi ảnh nền macOS
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • Minutes

  Mac Minutes
  Version: 2.1.0

  Đếm thời gian đơn giản, đầy màu sắc
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • Monologue

  Mac Monologue
  Version: 1.0

  Ứng dụng ghi chú mạnh mẽ cho macOS
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • Librarian Pro

  Mac Librarian Pro
  Version: 3.2.6

  Phân loại hồ sơ bạn đã lưu
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • Day One

  Mac Day One
  Version: 2.5.6

  Ghi nhật ký tuyệt vời trên macOS
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • iFinance

  Mac iFinance
  Version: 4.4.1

  Comprehensively manage your personal finances
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • Hold On for Dear Life

  Mac Hold On for Dear Life
  Version: 1.7.4

  Apple stock widget meets crypto
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • Cocktail

  Mac Cocktail
  Version: 11.3

  General maintenance and optimization utility
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • Backgrounds

  Mac Backgrounds
  Version: 1.6.1

  Tự động thay đổi hình nền macOS
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • Boxy SVG

  Mac Boxy SVG
  Version: 3.14.0

  SVG is the standard format for storing vector...
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • VirusKiller Antivirus

  Mac VirusKiller Antivirus
  Version: 4.1.3

  Open-Source antivirus and malware protection.
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • QR Factory

  Mac QR Factory
  Version: 2.9.13

  Professional QR code creator
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • Chill & Relax Ocean Waves Video & Sound

  Mac Chill & Relax Ocean Waves Video & Sound
  Version: 1.0

  Truly diamond for the relaxation and meditation.
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • Chill & Relax Night Sky Stars Video & Sound

  Mac Chill & Relax Night Sky Stars Video & Sound
  Version: 1.0

  Video thư giãn khi không sử dụng máy
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • Chill & Relax Nature: Ambient, HD Video & Sound

  Mac Chill & Relax Nature: Ambient, HD Video & Sound
  Version: 1.1

  Video thư giãn khi không sử dụng máy
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết
 • Chill & Relax Fireplace: Fire & Candle HD Video

  Mac Chill & Relax Fireplace: Fire & Candle HD Video
  Version: 1.1

  Video để thư giãn khi không sử dụng máy
  0.00 star(s) 0 ratings
  Chi tiết